Konsultacje

Działalność Pracowni Psychologicznej ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej w postaci konsultacji, poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, psychoterapii, socjoterapii, i rewalidacji. Prowadzimy również usługi z zakresu diagnozy dla indywidualnego klienta. Korzystamy z testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przyjmujemy dzieci, młodzież i dorosłych niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowań.

Konsultacje:

Niezależnie od tego czy życie obfituje w liczne problemy, czy przebiega spokojne i harmonijnie spotkanie z psychologiem może być przydatnym i rozwojowym doświadczeniem.
W pierwszym kontakcie Pracowania oferuje konsultację psychologiczną, której celem jest wstępne rozpoznanie zgłaszanych problemów i wybór optymalnej drogi ich rozwiązania.
Najczęściej indywidualna konsultacja psychologiczna ogranicza się do kilku spotkań (1-3). Dopiero po nich, w wyniku dokonanej diagnozy psycholog wskazuje adekwatny do rodzaju problemu sposób pomocy.