Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest działaniem o charakterze reedukacyjnym, stymulująco– usprawniających, korekcyjno-kompensacyjnym i profilaktycznym.Zaleca się jąjeśli u dziecka występują trudności w uczeniu się w zakresie czytania, pisania lub liczenia. Może to być dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, lub też inne trudności rozwoje takie jak :

Jeśli twoje dziecko posiada orzeczenie bądź opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to jest to oferta właśnie dla Was.

Informacje organizacyjne:

Informacje i rejestracja pod numerem ogólnym Pracowni Psychologicznej